YouTombDe site YouTomb (goede naam!) houdt bij welke video’s van YouTube worden verwijderd vanwege coppyrightkwesties. Ook wordt vastgelegd wie het verzoek tot wissen van een filmpje heeft ingediend. Dat leidt tot een interessant overzicht.

Lage prioriteit
Wat direct opvalt, is dat het aantal verzoeken erg meevalt. Blijkbaar geeft de muziek- en filmindustrie niet zoveel prioriteit aan het controleren het materiaal op YouTube. Dat zagen we ook bij de berichtgeving over de acties van Brein tegen Mininova. Daar heeft men eerst anderhalf jaar zitten praten. In die tijd had je via de “Notice and take downâ€?procedure toch al het gros van de torrents voor films en muziek kunnen laten verwijderen? Dat illegale downloaden kost toch miljoenen? Waarom niet een beetje tijd geïnvesteerd om de schade te beperken? Vreemd.

Geert met stip op 1
In de lijst van klagers zie je nauwelijks Nederlandse inbreng. Er is echter één opvallende uitzondering. Ene G. Wilders heeft al 19 verzoeken tot verwijderen ingediend. Hij heeft er blijkbaar wel tijd voor.